Onderzoeksdossiers

 

Dit project dient als aanzet tot Sien Hoorniks eerherstel. Veel is helaas verborgen gebleven.

Hieronder vind je 11 onopgehelderde dossiers die me tijdens mijn onderzoek hebben beziggehouden.

Per zaak kunnen bevindingen interactief via reacties worden aangebracht en uitgewisseld. Heb je weet van relevante info die niet in een van onderstaande categorieën past, stuur gerust een e-mail.

Let wel: hoe dichter men tijdens genealogisch onderzoek bij nog in leven zijnde personen komt, hoe delicater de situatie. Zoon Willem had al aangegeven dat hij zijn roots een leven lang voor zichzelf heeft gehouden, zelfs zijn vrouw heeft er nooit van geweten (zie Ken Wilkie, The Van Gogh file, Paddington Press Ltd., Londen, 1978). Een respectvolle houding is hier op zijn plaats. Daarom bijvoorbeeld werden in de stamboom Willems vrouw en kinderen niet vernoemd. 

Vanzelfsprekend hoop ik nabestaanden van Sien te bereiken, die dit project een warm hart toedragen.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief en/of Facebookpagina 'SienvanGogh'.

 


Dochter Maria

Opvallend weetje: in de collectie van het Van Gogh Museum bevindt zich een foto van dochter Maria uit 1898. Die foto zou dus vervaardigd zijn 8 jaar na het overlijden van Vincent. Hoe komt die foto in die collectie terecht? Wijst dit op contact tussen de erfgenamen en Sien Hoornik?

Lees meer »

Zoon Willem

Naar zijn zeggen, bij monde van Ed. Hoorniks weduwe Mies Hoornik-Bouhuys, bezocht Sien hem heimelijk op school, nadat ze hem had achtergelaten bij broer Pieter.

Lees meer »

Vaders kinderen

De vader van Maria Wilhelmina zou vanwege zijn stand en zijn familie niet met Sien hebben willen trouwen, maar vermoedelijk onderhield hij haar wel. Hoornik belandde naar eigen zeggen in de prostitutie toen hij stierf. 

Lees meer »

Illegaal verblijf in Antwerpen

In de zomer van 1891, welgeteld één jaar na het verdachte overlijden van Van Gogh in Auvers-sur-Oise, duikt Sien illegaal op in Antwerpen. Vijf jaar tevoren had Vincent deze stad halsoverkop verlaten na een verblijf van drie maanden, zonder zijn schuldeisers te betalen.

Lees meer »

Huwelijk met Arnoldus

In september 1901 trouwde Sien Hoornik met de veel jongere Arnoldus van Wijk, op wiens adres aan de Verlaatstraat (nr. 30) in Rotterdam zij vanaf 1 juli van dat jaar stond ingeschreven – hijzelf woonde er vanaf 27 juni. Hij nam Maria en Willem als kinderen aan.

Lees meer »

Overlijden

Op minder dan een kilometer van Siens laatste woonplaats in Rotterdam bevond zich de Oldenzeel galerij, die al meer dan tien jaar lang verschillende exposities rond Van Gogh had georganiseerd.

Lees meer »

Opgraving

Siens overlijdensaangifte werd opgemaakt door de Burgerlijke Stand van Rotterdam op zaterdag 26 november 1904, op aangeven van twee politieagenten.

Lees meer »

4 Hoornicks in Antwerpen

In het Antwerpse archief voor vreemdelingendossiers duiken 4 personen op met als achternaam 'Hoornick'. Allemaal geboren en getogen te 's Heerenhoek (Zeeland) tussen 1880 en 1885.

Lees meer »

Besmeurde nagedachtenis

Een half jaar na de dood van Vincent van Gogh overlijdt ook diens broer Theo. Het is bijna tekenend, alsof de ene niet zonder de andere kon voortbestaan. Hun correspondentie is een ode aan complexe broederliefde.

Lees meer »