Illegaal verblijf in Antwerpen

Gepubliceerd op 13 april 2020 om 13:57

In de zomer van 1891, welgeteld één jaar na het verdachte overlijden van Van Gogh in Auvers-sur-Oise, duikt Sien illegaal op in Antwerpen. Vijf jaar tevoren had Vincent deze stad halsoverkop verlaten na een verblijf van drie maanden, zonder zijn schuldeisers te betalen.

Hieronder een uittreksel uit het dossier van Sien Hoornik opgesteld door het bestuur Openbare Veiligheid, dienst Vreemdelingenpolitie. Deze dienst viel onder het Belgische Ministerie van Justitie. In deze formulieren, opgemaakt in augustus 1891, staat Sien Hoornik (ten onrechte Hoornek) vermeld als ‘femme publique’ oftewel prostituee. Haar adres was Spuistraat (tegenwoordig Gorterstraat) 24, te Antwerpen. Uit briefwisseling tussen deze dienst en de burgemeester blijkt dat Sien het bevel om het Belgische grondgebied binnen acht dagen te verlaten, nooit officieel in ontvangst heeft genomen. Zij was dan al vertrokken naar Rotterdam. Hoogstwaarschijnlijk werd Sien betrapt bij een onverwachte controle.

Hoe lang ze op dat ogenblik al in Antwerpen verbleef, zal allicht nooit met zekerheid achterhaald kunnen worden.

Afbeelding: uittreksel uit Siens vreemdelingendossier (FelixArchief, stadsarchief Antwerpen). Zie online via https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=481_72321&dtnr=100_2962&dtrecordid=197465&page=1&pageSize=10&type=copy&view=thumb


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.