Update genealogisch onderzoek

Gepubliceerd op 25 juli 2022 om 20:33

 

Een professioneel genealoog verbonden aan CBG & Nationaal Archief boog zich over de kwestie 4 Hoornicks in Antwerpen. Hieronder haar verslag:

 

Onderzoek mogelijke relatie tussen de families ‘Hoornik’ uit Den Haag en ‘Hoornick’ uit Zeeland


Eerst heb ik gekeken hoe ver ik de voorouders van Sien Hoornik kon traceren, om te kijken of er
mogelijke aanknopingspunten zijn met de Zeeuwse Hoornicks. Zoals je weet is Sien een dochter van
Pieter van Hoornik en Maria Wilhelmina Pellers, en was ook Pieter een buitenechtelijk kind. Zijn
moeder, Klasina Hoornik, is geboren in Voorburg op 3 mei 1797 als dochter van Pieter Hoorenick en
Maria Geertruij (soms alleen Geertrui of Geertruij) Widdig (soms Weddig of Wiedig). En helaas loopt
daar mijn spoor al dood. Ik heb nog gevonden dat Maria Geertruij Wiedig is overleden in Rijswijk op
20 januari 1819. Haar man moet dan nog in leven zijn (want op de overlijdensakte staat ‘huisvrouw
van’ en niet ‘weduwe van’), maar helaas heb ik vooralsnog geen overlijdensgegevens van hem
gevonden, en dus ook geen ouderpaar. Zij moesten overigens speciale toestemming krijgen om te
trouwen, omdat Pieter gereformeerd was en Geertruij katholiek.

Ook hier dus helaas geen aanduiding van het ouderpaar.

Wat ik overigens wel opmerkelijk vond (maar niet relevant) is dat ook Klasina (na eerder getrouwd te
zijn geweest met Johannes Antonie Tamson) op latere leeftijd is getrouwd met een veel jongere man,
namelijk op 15 december 1841 met Johannes Christiaan Houtschilt (zij is dan 44, hij 22). Haar naam
wordt dan overigens geschreven als Clasina Hoorenick.

Dan de Zeeuwse tak. Ik heb gekeken wat ik van de vier door jou gevonden personen kon vinden.

Maria Christina Johanna Hoornick

Dochter van Christiaan Cornelis Hoornick en Louisa Johanna Carel. Getrouwd in Berchem met H.P.
Heerdt, en gescheiden in Rotterdam. Zoals eerder vermeld is de reden dat haar echtscheidingsakte in
Den Haag is geregistreerd gelegen in het feit dat zij niet in Nederland is getrouwd. 

Cornelia Augustine Hoornick

In de Nederlandse archieven kom ik haar alleen tegen als Carolina Augustina Francisca Hoornick,
geboren op 9 april 1884. Werkzaam als dienstbode in onder andere Vlissingen en Heinkenszand. Zij
trouwt op 9 november 1916 in ’s-Heerenhoek met de koopman Louis Casimirus de Dijker, geboren in
Bergen op Zoom. In december van dat jaar (Sien is dan dus al 12 jaar dood) vestigen ze zich in Den
Haag, waar een jaar later hun zoon Louis Christiaan wordt geboren. Als adres wordt gegeven
Hoefkade 756, een kleine 2 km. van de Gedempte Gracht. In 1924 vertrekken ze naar Goes. Carolina
is een zusje van Maria Christina Johanna. Getuige bij de aangifte van haar geboorte is de 70-jarige
Pieter Hoornick. Hij moet dus rond 1814 zijn geboren, en is op dat moment arbeider in ’s
Heerenhoek.

Joanna Isabella Engelina Hoornick

Komt in de Nederlandse archieven voor als Johanna Izabella/Isabella Engelina Hoornick. Ook zij werkt
in verschillende plaatsen als dienstbode, tot ze in 1931 op 45-jarige leeftijd trouwt met de 26-jarige
monteur Cornelis Traas. Ze overlijdt twee jaar later. Johanna was een zusje van de twee
bovengenoemde vrouwen.

Christiaan Gerard Hoornick

Deze man wordt doorgaans alleen vermeld als Christiaan (met Gerard als patroniem). Zijn vader is
Gerard Hoornick en zijn moeder staat in de Nederlandse akten vermeld als Johanna (soms Jacoba)
van der Maden (met Jacqueline Vandermande als mogelijke verfransing in de Antwerpse akten).
Gerard is weer de zoon van Pieter Oornink en Johanna Simonse of Simonze; ook Gerard en Christiaan
staan in sommige akten vermeld als ‘Oornink’ en niet als ‘Hoornik’ of ‘Hoornick’. Pieter Oornink ten
slotte is weer de zoon van Christiaan Oornik en Cornelia Bek. Zijn naam wordt soms ook gespeld als
‘Oornick’.

Wat opmerkelijk is, is dat in 1907 Christiaans familienaam officieel wordt gewijzigd van Hoornick in
Oornink. Ook Gerard heeft overigens tijd in de cel doorgebracht, en wel twee dagen in 1866 wegens
nachtelijk burengerucht, en twee weken in 1890 wegens verduistering.

Bovengenoemde Pieter is mogelijk de getuige bij de geboorte van Caroline Augustina Francisca
Hoornick. Haar ouders zijn zoals je weet Christiaan Cornelis Hoornick en Louisa Carel. De namen van
Christiaan Cornelis’ ouders, Cornelis Hoornick en Cornelia van Weele, worden ook gespeld als
Cornelis Oornick en Kornela van Weele. En Cornelis’ vader is weer Christiaan Oornick, getrouwd met
Cornelia Bek – de ouders van Pieter Oornink.

Hoewel verschillende van deze Hoornicks (en alle spellingsvarianten) zich in Rotterdam vestigden, zie
ik als ik de stamreeksen volg helaas geen verwantschappen met die van Sien Hoornik. De enige
‘relatie’ die ik heb kunnen vinden, staat in het Rotterdamse bevolkingsregister:

Cornelis Franciscus Michael Hoornick komt in 1902 vanuit ’s Heerenhoek in Rotterdam wonen, en
wel op de Hilledijk 239. In december 1903 keert hij weer terug naar ’s Heerenhoek. Hij is eveneens
een zoon van Christiaan Cornelis Hoornick en Louisa Johanna Carel.

Sien vestigt zich in 1895 vanuit Den Haag in Rotterdam, en vertrekt in augustus 1900 naar Dordrecht.
In juli 1901 keert ze terug naar Rotterdam, waar ze in september trouwt met Arnoldus Franciskus van
Wijk. Zij woont dus in Rotterdam wanneer Cornelis Franciscus Michael arriveert, maar hoewel ze
onder elkaar staan vermeld in het bevolkingsregister liggen hun woonadressen behoorlijk ver uit
elkaar; dit is dus eerder een gevolg van het hanteren van een alfabetische volgorde dan van een
verwantschap.


Voor het gemak nog even grafisch weergegeven:


Christiaan Oornick x Cornelia Bek
Pieter Oornink x Johanna Simons Cornelis Hoornick x Cornelia van Weele
Gerard Hoornick x Johanna van der Made Christiaan Cornelis Hoornick x Louisa Carel
Christiaan Hoornick Maria Christina Johanna, Carolina Augustina Francisca, Johanna Isabella Engelina,
Cornelis Franciscus Michael

 

Het enige dat ik me nog zou kunnen voorstellen, is dat er een verwantschap bestaat tussen
Christiaan Oornick (getrouwd met Cornelia Bek) en Pieter Hoorenick (getrouwd met Geertruij
Widdig); zij zijn generatiegenoten. Helaas staan er op de overlijdensakte van eerstgenoemde geen
ouders vermeld, en is de overlijdensakte van de tweede (vooralsnog) onvindbaar. Mogelijk biedt dit
je echter aanknopingspunten voor verder onderzoek.


N.B.: Christiaan Oornick staat in het bevolkingsregister van ’s-Heer Arendskerke vermeld als
katholiek, wat een verwantschap met de protestantse Pieter weer wat minder aannemelijk maakt.

Voor wat betreft het ‘wegstoppen’ van Siens onwettige kinderen bij familie in Zeeland:
bovengenoemde drie meisjes hebben als officiële ouders Christiaan Cornelis Hoornick en Louisa
Johanna Carel. Zij hebben in totaal zo’n 15 kinderen gekregen. Je kunt hierbij twee kanten op
redeneren: ze hadden al genoeg monden te voeden, óf eentje meer of minder maakt ook niet uit …

 

Den Haag, 24 juli 2022

 

Jacqueline Verkleij

Stamboomonderzoeker

www.pastpresents.nl

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.